Inmiddels is het wel duidelijk dat de wereld volop in beweging is en dat we ons bevinden in een versneld en dynamisch krachtenveld. We staan voor grote veranderingen die zich manifesteren in techniek, politiek, milieu, economie, werk en gezin.  Voor organisaties is het van groot belang voortdurend mee te bewegen in die snelheid van veranderingen en een toekomstvisie te ontwikkelen die visionair is en aansluit bij het bedrijf en toekomstige ontwikkelingen in de wereld.

Executive coaching

Reflectie op persoonlijke ontwikkeling van het management

Versterken van leiderschapskwaliteiten

Aanscherpen, verdiepen en voortgaand ontwikkelen van zakelijke missie en visie

Innerlijke waarden koppelen aan maatschappelijkie waarden en inzichten

Persoonlijke drive, passie en waarden inzetten voor organisatie en maatschappij

Uitdragen en helder communiceren van beleid en toekomstverwachtingen

 

Personal coaching van medewerkers en particulieren

       Persoonlijke en zakelijke ontwikkeling van uw medewerkers

       Bewustwordings- en veranderingsproces in gang zetten

       Stimuleren en adviseren hoe nieuwe mogelijkheden in te zetten   

Coaching is maatwerk

Bij Infortuna zijn alle coaching sessies maatwerk. Wanneer we Infortuna zeggen, zeggen we Irma Slijpen. Zij is degene die vanuit jarenlange ervaring en opgebouwde kennis als geen ander kan spiegelen op een wel zeer directe, heldere en duidelijke manier, maar altijd warm en liefdevol en zonder oordeel. Zij weet te stimuleren om nieuwe wegen te ontdekken en oude onbegaanbare paden te verlaten.

Coaching programma Talent & Missie Ontwikkeling

Dit specifieke coaching programma is gericht op het ontwikkelen en herontdekken van persoonlijke waarden, talenten en brengt je bij je persoonlijke missie. Door helderheid te krijgen in wie je van oorsprong bent of was, met verlangens en dromen, maakt dat je op een wezenlijke en rechtstreekse manier invulling kunt geven aan werk en je persoonlijk leven. Handel je eenmaal vanuit wie je werkelijk bent, dan ben je als vanzelf krachtig, effectief, vol zelfvertrouwen en authentiek. Dat hoef je dan niet meer te leren, dat ben je! Na de Talent en Missie Ontwikkeling ben je in staat al je talenten in te gaan zetten in je persoonlijke en zakelijke leven. En weet, dat een persoonlijke missie passie en vreugde in je leven brengt!